Lid worden

Leidingnet:


Bestuur

Uiteraard heeft de Paulusgroep ook een bestuur, zelfs twee, namelijk een bestuur voor de vereniging en een bestuur voor de stichting.

Verenigingsbestuur
Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 actieve leden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de bestuurlijke taken van de groep en de contacten naar buiten toe (bijvoorbeeld stedelijk overleg, regioraad en gemeente). Binnen het bestuur wordt het beleid voor de komende jaren gemaakt, aan de groepsraad voorgelegd en daarna eventueel uitgevoerd. Het beheer van het groepsmateriaal is ook een taak van het bestuur en jaarlijks wordt een aantal aktiviteiten georganiseerd voor de leiding van de groep.

We komen in ieder geval twee keer per maand bij elkaar. De eerste keer tijdens een bestuursvergadering, de tweede keer op de groepsraad. Daarbuiten proberen we als bestuur ook vertegenwoordigd te zijn binnen de diverse commissies en tijdens de groepsaktiviteiten.

Een bestuurslid wordt op voordracht van het zittende bestuur door de groepsraad (vergadering van bestuur, leiding, ouder afvaardiging en externe adviseurs) gekozen voor een periode van drie jaar.

Stichtingsbestuur
Naast het verenigingsbestuur, is er ook het stichtingsbestuur. De stichting beheert het gebouw en draagt dus ook zorg voor het onderhoud en de verhuur van de blokhut.


Team


Contact

Scouting Paulus
Baden Powellpad 2
2616 LE Delft

KvK-nummer: 27348095
Groepsrekening: NL27 INGB 0002 2527 47

Scouting Paulus is te bereiken:


Daarnaast is het ook mogelijk om met specifieke bestuursleden contact op te nemen via de e-mail:


Groepsvereniging

Scouting Paulus is sinds een aantal jaar een vereniging. Voorheen was de groep altijd een stichting. Dat is in 2008 omgezet naar een vereniging omdat die juridische structuur beter past bij de manier waarop we met Scouting bezig zijn.

Het "beslissend orgaan" in de groepsvereniging is de "groepsraad". Dit is een vergadering (ongeveer 6x per jaar) van alle leiding, bestuur, externe adviseurs en ouder vertegenwoordigers. In deze vergadering worden de belangrijke beslissingen in de vereniging genomen. Van iedere leeftijdsgroep jeugdleden (bevers, welpen/kabouters, scouts en explorers) kan een ouder als afgevaardigde van die groep gekozen worden om aan de groepsraad deel te nemen. De beide stammen hebben ook ieder een afgevaardigde in de groepsraad. Indien u zich wilt aanmelden als ouder-afgevaardigde, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Naast de groepsvereniging is er ook een stichting die de blokhut beheert en verhuurt.